Elebitan / Bilingüe

>> TEKS elkartea
>> Maiatzak 7, 10:00-12:00 – 7 de Mayo 10:00-12:00
>> Torrekua Eraikina, 3. pisuan (Orereta Kalea 7, Errenteria) – Edificio Torrekua, 3º piso (Calle Orereta 7, Errenteria)
>> Informazio gehiago: +34 679661508 – Más info: +34 679661508

Nola babestu zure bizitza digitala II? Ordenagailua

Nola babestu ditzaket nire bilaketak? Zein datu jasotzen ditut? Cookieak zer dira?

Animatu zaitez!

¿Cómo proteger tu vida digital II? El ordenador

¿Cómo puedo proteger mis búsquedas? ¿Qué datos recoge? ¿Qué son las cookies?

Anímate!

*TEKNOLOGIA DENONTZAT (Maiatzak 7) - Teknología para todas (7 de Mayo)

Email honetara baieztapen-mezua bidaliko da. Te llegará un correo de confirmación.
Datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen araudiari, 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Araudirari (EB) eta 1999ko Abenduaren 13ko 115/1999 Lege Organikoari (LOPD) jarriki, jakinarazten dizugu zure datuak Teksen fitxategietan sartuta daudela. Zure datuak atzitzea eska dezakezu, baita datuak zuzentzea, ezereztea, eramangarritasuna moldatzea, eta tratamendua egokitzea ere, mugatu eta aurka egiteari dagokionez. Horretarako, eskaera bat bidali behar zaio, idatziz, fitxategiaren erantzuleari, helbide honetara: Aralar plaza 1, 20100, Errenteria (Gipuzkoa), telefono-zenbakia: 943013297 – posta elektronikoa: info@teks.eus. Tratamenduak araudia betetzen ez duela uste baduzu, agpd.es atarian erreklamazioa egin diezaiokezu kontrol autoritateari. De conformidad con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 115/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos de que sus datos están incluidos en ficheros de Teks. Puede solicitar el acceso a sus datos, así como la rectificación, cancelación, portabilidad y adaptación del tratamiento en cuanto a limitación y oposición. Para ello, deberá dirigirse por escrito al responsable del fichero a la dirección Plaza Aralar 1, 20100, Errenteria (Gipuzkoa), teléfono 943013297 – correo electrónico info@teks.eus. Si considera que el tratamiento no cumple la normativa, puede reclamar a la autoridad de control en el portal agpd.es.(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.