Teknologia denontzat II: Mugikorren oinarrizko erabilera
Tecnología para todas II: Uso básico y seguro del móvil

Elebitan / Bilingüe

>> Maitena Urretabizkaia, Silvia Portela. Skura kooperatiba.
>> Abenduak 4, 17:00-19:00 – 4 de Diciembre 17:00-19:00
>> Torrekua Eraikina, 3.pisuan (Orereta Kalea 7, Errenteria) – Edificio Torrekua, 3º piso (Calle Orereta 7, Errenteria)
>> Informazio gehio: +34 679661508 – Más info: +34 679661508

Teknologia urrun geratzen al zaizu?

¿Sientes que la tecnología te queda lejos?

Teknologiarekin zailtasunak dituzten kolektiboetara zuzendutako jardunaldiak sustatu nahi ditugu. Oinarrizko mugikorren erabilera, interneteko bilatzaileen manejua, posta elektronikoaren erabilera… Dauzkazuen edozein zalantza argitzeko aukera izango dugu!

Queremos impulsar jornadas dirigidas a colectivos con dificultades tecnológicas para empoderarnos en el uso de la tecnología. Aprender a usar el móvil, buscadores de internet, el correo electrónico… de un modo básico pero seguro. ¡Tendremos la oportunidad de resolver cualquier duda que tengas!

Bigarren saio honetan, mugikorrei buruz arituko gara. Haiekin galduta zaude? Non gordetzen dira nire argazkiak? Nola identifikatu ziber-eraso saiakerak? Nola instalatu aplikazio bat? Nola egin bideo-dei bat? Edozein zalantza argitzeko aukera izango dugu! Daukazuten edozein zalantza argitzeko aukera izango dugu!

En esta segunda sesión nos centraremos en los móviles. ¿Perdida con ellos? ¿Dónde se guardan mis fotos? ¿Cómo identificar intentos de hackeo? ¿Cómo instalar una aplicación? ¿Cómo hacer una videollamada?¡Tendremos la oportunidad de resolver cualquier duda que tengas!

EMAN IZENA TEKNOLOGIA DENONTZAT II - APÚNTATE a Teknología para todas 2

Mugikorraren oinarrizko erabilpena, segurtasuna eta pribatutasuna bermatuz. Uso básico y seguro del móvil.
Email honetara baieztapen-mezua bidaliko da. Te llegará un correo de confirmación.
Datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen araudiari, 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Araudirari (EB) eta 1999ko Abenduaren 13ko 115/1999 Lege Organikoari (LOPD) jarriki, jakinarazten dizugu zure datuak Teksen fitxategietan sartuta daudela. Zure datuak atzitzea eska dezakezu, baita datuak zuzentzea, ezereztea, eramangarritasuna moldatzea, eta tratamendua egokitzea ere, mugatu eta aurka egiteari dagokionez. Horretarako, eskaera bat bidali behar zaio, idatziz, fitxategiaren erantzuleari, helbide honetara: Aralar plaza 1, 20100, Errenteria (Gipuzkoa), telefono-zenbakia: 943013297 – posta elektronikoa: info@teks.eus. Tratamenduak araudia betetzen ez duela uste baduzu, agpd.es atarian erreklamazioa egin diezaiokezu kontrol autoritateari. De conformidad con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 115/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos de que sus datos están incluidos en ficheros de Teks. Puede solicitar el acceso a sus datos, así como la rectificación, cancelación, portabilidad y adaptación del tratamiento en cuanto a limitación y oposición. Para ello, deberá dirigirse por escrito al responsable del fichero a la dirección Plaza Aralar 1, 20100, Errenteria (Gipuzkoa), teléfono 943013297 – correo electrónico info@teks.eus. Si considera que el tratamiento no cumple la normativa, puede reclamar a la autoridad de control en el portal agpd.es.(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.